Stichting Stay & Pray

Symen Halbeswei 8
9255 LL Tietjerk

KvK: 011173659
AGB code: 41521168
BTW-Nummer: 821901643
Rekeningnummer: NL07RABO0157351874
ANBI: ANBI

Wij zijn telefonisch bereikbaar
op maandag t/m vrijdag van
09:00 – 16:00u.

Contactformulier