Stay & Pray

‘Waar iedereen anders is, valt niemand buiten de groep!’

Wie zijn wij Onze Missie

Citaat vanuit de statuten:

Vanuit het evangelie van Jezus Christus de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een beperking, handicap of behorend tot een kwetsbare groep.

Bekijk onze video

Video afspelen

Waardevol

Vanuit de waarden van het christelijk geloof is iedereen waardevol. Iedereen is bestemd om geliefd te zijn en gezien te worden. Jouw waarde wordt niet bepaald door je kennis of kunnen en de één is niet belangrijker dan de ander. Je waarde hoef je niet te verdienen, je waarde ben jijzelf! Je bent als mens mooi en belangrijk, omdat je geliefd en gewenst bent door God. Hij is dan ook de bron van onze inzet om elkaar te waarderen en te koesteren.

Cultuur van Hoop

Zo zijn mensen die een “lager niveau” of minder tools hebben even waardevol als ieder ander. Op Stay and Pray worden mensen opgenomen in een sociaal veilige woon, werk en leefomgeving. Samen met bewoners, medewerkers en vrijwilligers maken we dit mogelijk! Én dit doorbreekt eenzaamheid en isolatie.

Wij staan voor een actieve cultuur van hoop. Niet passief en afwachtend, maar samen werken we aan haalbare doelen. Dus ieder mens krijgt bij ons de mogelijkheid om zich te kunnen ontwikkelen en stimuleren we talenten!

Op zoek?

Ouders of belangenbehartigers die op zoek zijn naar een specifiek christelijke woon- en werkomgeving voor hun kind of cliënt kunnen bij ons terecht. Praten over levens en geloofsvragen, bidden en bijbel lezen horen daar net als thuis gewoon bij.

Wanneer u voor uw zoon/dochter of andere dierbare ook zo’n woonplek wilt, dan horen wij graag van u. Bij meerdere aanmeldingen kunnen we met u een nieuw project opstarten.

Inspiratiebron

"Ik (Bertineke) groeide op met de zorg voor mijn jongere zus Annelies. Zij heeft het syndroom van down en een verstandelijke beperking. Hierdoor heb ik heel veel liefde voor deze doelgroep gekregen en hierdoor ook altijd gewerkt in de gehandicaptenzorg. Mijn ouders zagen dat de normen en waarden vanuit hun christelijke achtergrond niet voortgezet werden in zorginstellingen. Dit deed hen verdriet en was voor hen en mijzelf een zorg! Annelies kan door haar beperking niet voor zichzelf opkomen. Toch geeft geloof door haar opvoeding veiligheid en geborgenheid. Ik denk dat veel meer ouders ook een voortzetting zouden willen zien van hun christelijke input. In de grotere instellingen heb ik deze christelijk zorg niet kunnen vinden. Met het realiseren van woonzorg op Stay and Pray is mijn droom gerealiseerd! Namelijk een veilige woonplek voor mijn zus en nog zeven prachtige medebewoners in een kleinschalig christelijke setting."