Privacy Beleid

Dit is het privacy statement van Stichting Stay and Pray. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
https://www.zorgboerderijstayandpray.com/
Symen Halbeswei 8
9255 LL Tietjerk
+31 (0)647495090

Verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens?
Voor- en achternaam;
Leeftijd;
Gender;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via onze website, social media, correspondentie of mondeling;
Locatiegegevens;
Gegevens over je activiteiten op onze website;
Internetbrowser en apparaat type;
Je correspondentie met Stay and Pray;
Gedragsgegevens (online activiteiten, internetgebruik en de duur van uw sessie);
IP-adressen en tijdstempels.

Wij kunnen de bovenstaande gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
Om je de juiste dienstverlening te kunnen aanbieden;
Voor het analyseren en/of verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van informatie over onze dienstverlening en website;
Voor correspondentie;
Om informatie, aanbiedingen en promotieacties te sturen op basis van uw interesses en klik- en surfgedrag;
Om vragen te beantwoorden die bijvoorbeeld via de website zijn gesteld;
Om nieuws en informatie te verstrekken over Stay and Pray, nieuwe ontwikkelingen en diensten;
Voor onderzoek naar het tevredenheidsniveau van klanten, partners of anderen;
Voor interne analyse voor (klanten)onderzoeksdoeleinden.

We kunnen uw persoonsgegevens analyseren om een profiel aan te maken van uw interesses en voorkeuren, zodat we onze communicatie op maat kunnen afstemmen op een tijdige en voor u relevante manier. We kunnen hiervoor gebruik maken van aanvullende informatie over u die afkomstig is van externe bronnen. Hierdoor kunnen we gerichter, efficiënter en kosten effectiever met onze middelen omgaan en ook het risico beperken dat iemand informatie ontvangt die hij/zij ongepast of niet-relevant vindt. Voor dit doel verwerken we uw persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

We kunnen ook gegevens gebruiken over hoe u onze website gebruikt om fraude, misbruik en onrechtmatig gebruik te voorkomen en op te sporen en om te voldoen aan gerechtelijke uitspraken, overheidsverzoeken of toepasselijke wetgeving.

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stayandpray.com, dan verwijderen wij deze informatie natuurlijk direct.

Cookies

We maken gebruik van cookies om gegevens te verzamelen. Wanneer je dat niet wil kun je op de weergegeven link klikken om het uit te zetten.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens vervolgens voor:

Verzending van onze nieuwsbrief en/of andere communicatie-uitingen
Je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
Voor gedragsanalyse ter verbetering van de website en om het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Voor een uitgebreide uitleg over de cookies die wij gebruiken, verwijzen we je graag naar het Cookiebeleid.

Bewaartermijn
Wij bewaren gegevens slechts gedurende de termijn die nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld & gebruikt en voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is om de toepasselijke wettelijke vereisten na te leven.

Wanneer we uw persoonsgegevens ontvangen wanneer u solliciteert op een vacature bij Stay and Pray, bewaren we uw gegevens niet langer dan 12 maanden. Wanneer uw sollicitatie leidt tot het aanbieden van een functie bij Stay and Pray en u deze functie accepteert, worden de verzamelde gegevens onderdeel van uw personeelsdossier en worden deze gebruikt voor arbeid gerelateerde doeleinden.

Beveiliging
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid en nemen jouw bescherming en gegevens serieus. Dus gaan wij hier zorgvuldig mee om. Ook gebruiken wij verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers en firewalls, alsook een beveiligde internetverbinding (https, SSL) en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je gegevens tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@stayandpray.com

Aanpassingen van deze Privacyverklaring
Het soort persoonsgegevens dat we nodig hebben en de doeleinden waarvoor we deze persoonsgegevens nodig hebben, kunnen mettertijd wijzigen. Daarom behouden we ons het recht voor om onze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De meest actuele versie van deze privacyverklaring staat op onze website en is van toepassing na publicatie op onze website.

Autoriteit Persoonsgegevens
We zijn u graag van dienst bij eventuele klachten die u hebt over het verwerken van uw persoonsgegevens. U hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat wij niet voldoen aan toepasselijke privacywetgeving.