Doneren

Jouw gift ervaren we als een glimlach van God.

Wil je ons ook steunen, kijk dan hieronder hoe je dat kan doen.

Wij vinden het hartstikke leuk om in jouw kerk of gemeente meer te vertellen over Stay and Pray!
Neem contact met ons voor een afspraak via info@stayandpray.com
of contactformulier.

Alle gevers hartelijk dank voor je steun.
Jouw vertrouwen helpt ons verder bouwen.

Eenmalige donatie

Wilt u eenmalig doneren?
Klik op onderstaande knop om verder te gaan.*

Diaconieën

Diaconieën van kerken en gemeenten steunen ons.***

Vriend van Stay & Pray!

Wilt u maandelijks een gift overmaken? Klik op onderstaande knop om verder te gaan.**
Word vriend!

Collecte rooster

Donaties vanuit collecte


Projecten

Wilt u maandelijks een gift overmaken? Klik op onderstaande knop om verder te gaan.

ComeUnity Crowdfunding

Lees hier meer over de mogelijkheden om grotere bedragen te investeren tegen diverse rente.

* Vul hiervoor bij je eigen bankrekening een periodieke overschrijving in. Het bedrag mag je uiteraard zelf bepalen en kan € 10,=  € 15,=  € 25,= € 50 of meer zijn. 

Je kan ook de machtigingskaart invullen en getekend naar ons terug sturen.

**  Vrienden van Stay and Pray ondersteunen ons o.a. op een of meer van de volgende manieren;

 • Door financiële ondersteuning door persoonlijke giften om onze projecten te helpen realiseren
 • Door voor ons en ons werk te bidden.
 • Door praktisch mee te helpen als vrijwilliger op de zorgboerderij of de woonzorg. Maar ook door mee te helpen op de klus zaterdagen.
 • Door ons werk bekend te maken en te promoten bij eigen kerk of gemeente en Stay & Pray op te geven voor het collecterooster van de eigen kerk

***Diaconieën van kerken en gemeenten zoeken soms diaconale projecten voor ondersteuning. 

Ben je kerkrentmeester of diaken? Informeer dan naar de mogelijkheden om te investeren door middel van de Crowdfunding ComeUnity van Stay and Pray . 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Henk Sikkema via het contactformulier of telefoonnummer 0647495090. 

Referenties kunt u opvragen bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer in Gouda en vragen naar dhr. Bertil Prins.

Crowdfund ComeUnity

Bestaat uit een groep van mensen die grotere bedragen in ons werk investeren om ons te helpen onze droom realiteit te zien worden. Hierbij kan men de keus maken uit een zelf te kiezen rente van nul tot zelfs vier procent. Bij een lage rente wordt sneller afgelost. Bij een hogere rente wordt er iets langer over gedaan, maar nooit langer dan 10 tot 15 jaar. Per maand wordt er een vast bedrag terugbetaald wat bestaat uit rente en aflossing.  

Een goede mogelijkheid voor diaconieën, particulieren en ondernemers om financiën betekenisvol in te zetten. 

ANBI

Stay & Pray is aangewezen door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beoogde Instelling. 

Daarmee zijn giften aan Stay & Pray aftrekbaar van de belastingen. Stichting Stay & Pray is daarmee een goede doelen stichting.

In de statuten staat nadrukkelijk dat we niet een op winst gerichte onderneming zijn. Ons hoofddoel is; Vanuit het evangelie van Jezus Christus de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een beperking, handicap of behorend tot een kwetsbare groep. 

We staan voor een gezond financieel beleid en gaan niet voor persoonlijke winst, maar om te herinvesteren en Stichting Stay & Pray op te bouwen, juist ook de voor generaties na ons.

Jaarverslagen 

Hieronder kunt u de financiele jaarverslagen van vinden van de afgelopen jaren.

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Statuten Stichting Stay and Pray

Hieronder kunt u de statuten van Stichting Stay and Pray downloaden.

Statuten Stichting Stay and Pray

Vragenbeantwoording ontbrekende gegevens
Stichting Stay and Pray betreffende ANBI

Na twee jaar covid perikelen met alle bijkomende beperkingen en maatregelen hebben we helaas minder kunnen doen dan de jaren daarvoor. Beleidsplannen hebben we daarom ook dikwijls moeten aanpassen door quarantaine maatregelen om onze kwetsbare doelgroep te beschermen.

Nu in 2022 zijn we dankbaar dat we weer activiteiten kunnen uitbreiden en de deuren weer openen.

Wij zullen uw vragen in volgorde van de lijst hieronder beantwoorden.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Deze komen vanuit de hoofd doelstelling van de stichting, namelijk;

Vanuit het evangelie van Jezus Christus de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een beperking, handicap of behorend tot een kwetsbare groep.*

*Statuten worden als bijlage meegestuurd en op de website geplaatst.

Verkrijging van inkomsten voor de Stichting Stay and Pray.

 1. Budgetten voor de zorg vanuit Zorg in natura en vanuit PGB. Zowel van zorgkantoren alsook WMO.
 2. Inkomsten van uit conferenties en boekentafel (Deze zijn nu nog minimaal omdat accommodaties nog verder ontwikkeld moeten worden!)
 3. Inkomsten vanuit paardencoaching.
 4. Giften van particulieren en kerken die ons werk een warm hart toedragen.

Beheer en besteding van het vermogen van Stichting Stay and Pray.

De financiële administratie uitbesteedt aan FB-accountants kantoor in Burgum van dhr. Simon de la Ferté. Deze verzorgt ook de jaarrekening met daarin de controles die normaliter door een accountant worden uitgevoerd volgens de normen.  Zie adres hieronder.

Locatie Burgum
Floryn wei 1F
9251 MP Burgum
Telefoon: 0511 – 46 81 40
E-mail: info@fbaccountants.nl

De jaarrekening wordt goedgekeurd door het bestuur van Stichting Stay and Pray. **

Dhr. H.J. Scholtens is van beroepshalve betrokken bij het beheer van de financiën van een van de Friese gemeenten.

** De jaarrekening kunt u volledig inzien en deze wordt toegevoegd als bijlage. Op de website wordt door dhr. S de la Ferté een verkorte versie geplaatst. Deze is in de maak.

Beloningsbeleid

 • Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Zij mogen aanspraak maken op onkostenvergoeding voor werkzaamheden die zij verrichten voor de Stichting.
 • Het overige personeel wordt beloond volgens de meest recente CAO gehandicaptenzorg
 • Dagelijks bestuur – schaal 55
 • HBO Medewerkers – schaal 40
 • MBO Medewerkers – schaal 35
 • Stage – reiskostenvergoeding
 • Vrijwilligers keuze uit reis/onkostenvergoeding volgens normen of vrijwilligersvergoeding volgens regeling belastingdienst en afhankelijk van de hoeveelheid inzet.
 • Dit beloningsbeleid wordt op de website van de Stichting Stay and Pray geplaatst.

Actueel verslag van uitgevoerde activiteiten.

Zorg en vrijwilligers.

Wij geven doelstelling praktisch vorm door het ontwikkelen van woonvormen en dagbesteding,  waarin  naast professionaliteit van zorg met gekwalificeerde medewerkers, de zorg niet minimaal wordt gegeven vanuit het bestaande budget, maar ook wordt verrijkt en aangevuld met de zorg en aandacht van vrijwilligers die van grote toegevoegde waarde zijn voor onze doelgroep.

Een aantal concrete actuele voorbeelden 2022;

 1. een vrijwilligster die elke week naailes geeft aan twee deelnemers zorg
 2. een vrijwilligster die ondersteund in de dagbesteding met 1 op 1 momenten,
 3. een vrijwilligster die boodschappen haalt voor de woongroep en dagbesteding met een deelneemster zorg. Deze laatste kan nu ook mee de boodschappenlijst verzorgen, een deel van de boodschappen met een eigen boodschappen wagen in de winkel bij elkaar zoeken en op locatie weer in de kasten helpen plaatsen. Zij wil getraind worden om straks zelfstandig dit te gaan doen voor haarzelf, inclusief koken. We creëren hiervoor mogelijkheden op eigen terrein in een voor haar zelfstandiger woonsetting.
 4. Vrijwilligers en familie worden betrokken bij activiteiten als regelmatig fietsen met een twinfiets of tandem
 5. Organiseren van een jaarlijkse happen en trappen dag ( afgelopen maand met ruim 35 mensen op pad geweest, personeel, deelnemers zorg, vrijwilligers en familie leden.

  Tijdens de afgelopen Pinkstervuur conferentie konden sommige van onze deelnemers ook als vrijwilliger/ster deeltaken op zich nemen en meehelpen. Een grote meerwaarde.

 6. Onderhouden van contacten met kerken in de omgeving. Begin juni bijvoorbeeld de PKN kerk op visite geweest op zondag na de kerkdienst en is door personeel en deelnemers woonzorg hartelijk ontvangen met koffie en zelfgebakken cake. Ook werden ze betrokken in vertellen over wat ze doen en een rondleiding.

We hopen dit jaar plannen rond te krijgen voor uitbreiding van woonzorg van 8 naar 12 plekken waarvan een 1 logeerplek gaat worden.

Door deelnemers woonzorg en dagbesteding te betrekken in overige activiteiten (conferenties, trainingen, gebedsavonden, workshops)  wordt de doelstelling van de stichting Stay and Pray o.a. gerealiseerd. Onze doelgroep wordt uit hun sociaal en maatschappelijk isolement gehaald door de maatschappij te betrekken bij de zorg. Overigens voor de vrijwilligers zelf is hun werk ook een grote meerwaarde.

Bij de zorg hebben we nu ook een Christelijke Paardencoaching gerealiseerd met twee paardencoaches. Onze mensen kunnen hier aan deelnemen tegen gereduceerd tarief of gewoon zo nu en dan als ze vastlopen in persoonlijke items.

Omdat de gelden voor de zorg vanuit het Rijk gelabeld zijn, worden ze ook voor de zorg ingezet. Dat het werk wat we doen gewaardeerd wordt, blijkt ook uit giften en donaties die door particulieren worden gedoneerd. Maar ook door een toenemend aantal kerken die ook doneren. Deze giften helpen ons om verder te ontwikkelen.

Training en conferenties.

Dit jaar 2022 zijn er na twee jaar weer een veertien tal gebedssamenkomsten gehouden.

Is een groep van vrijwilligers actief geweest om de Pinkstervuur tentconferentie weer te organiseren met ruim honderd deelnemers uit heel Nederland.

Daarnaast is er een tweede aansluitende tentconferentie gehouden door Stichting Tikkun Olam met een internationale spreker. Hier namen een vijfendertig deelnemers uit geheel Nederland aan deel.

Ook zijn intervisie groepen voor christelijke paardencoaches gestart.

Qua training zal er in 2023 een Christelijke Paardencoach Academie van Start gaan in januari 2023. Deze wordt op HBO+ niveau gegeven is geaccrediteerd.

Balans van baten en lasten

Zie financiële jaarverslag 2021.

Namens bestuur Stichting Stay and Pray,

 1. Sikkema, voorzitter